Skoči do osrednje vsebine

Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic

Skupina petdesetih ljudi pozira za fotografijo.

Usposabljanje za nevladne organizacije. | Avtor: Slovenska filantropija

Cilj projekta je bil preko medgeneracijskega sodelovanja okrepiti zmogljivosti nevladnih organizacij iz regij Pridnestrje, Gagauzia, Ocnita in juga Moldove, da lahko samostojno izvajajo aktivnosti za opolnomočenje najranljivejših družbenih skupin ter ozaveščajo širšo javnost in odločevalce. Moldavija je po osamosvojitvi naredila pozitivne korake na področju človekovih pravic. Novi zakoni in politike so okrepili zaščito pred diskriminacijo in spodbudili svobodo govora, še vedno pa pri uresničevanju pravic prihaja do težav, zlasti ko gre za ranljive družbene skupine. Zavest o človekovih pravicah je nizka predvsem v manj razvitih regijah. Nevladne organizacije, ki  imajo ključno vlogo pri demokratizaciji družbe in razvoju kulture spoštovanja človekovih pravic, so bile deležne usposabljanj, kjer so pridobile veščine za promocijo in zagovarjanje človekovih pravic. V okviru projekta so bile okrepljene zmogljivosti 27 nevladnih organizacij, katerih člani so nadalje izobraževali najbolj ranljive družbene skupine, med katerimi je bilo 775 otrok in 1896 odraslih. Nevladne organizacije so preko ozaveščevalnih dogodkov in usposabljanj prispevale tudi k informiranju širše javnosti o stanju človekovih pravic v državi.