Skoči do osrednje vsebine

Komunikacija v pogajalskem poglavju 24

Cilj projekta je okrepiti zmogljivosti članov delovne skupine za poglavje 24 za komunikacijo v pogajalskem procesu z namenom, da bo proces vključevanja v EU čim bolj učinkovit. Člane delovne skupine se bo ozaveščalo o pomenu notranjega in zunanjega komuniciranja, kako se v pogajalski proces in sprejemanje odločitev vključuje strokovna mnenja članov delovne skupine in strokovnjakov pristojnih organov, kakšni so mehanizmi, ki zagotavljajo ustrezno medinstitucionalno vključevanje in sodelovanje ter kakšno naj bo sodelovanje z različnimi družbenimi skupinami. V okviru treh delavnic se krepilo zmogljivosti članov delovne skupine za uspešno komunikacijo vsebin pogajalskega poglavja 24 v vseh fazah pogajanj. Oblikovane bodo tudi smernice za komunikacijo na področju vsebin pogajalskega poglavja 24 znotraj pogajalske delovne skupine in z evropsko komisijo.