Skoči do osrednje vsebine

Zaščitna maska HONEYWELL 5321 XL FFP3 NR D

 • Kategorija

  Zaščitna oprema

 • Slika
 • Opis izdelka (tip/oznaka)

  HONEYWELL 5321 XL FFP3 NR D, EN 149:2001+A1:2009, CE 0082, EAN 3603830051265

 • Proizvajalec

  HONEYWELL, Respiratory Safety Products, C.S. 55288-95958, Roissy CDG Cedex ZI Paris Nord II, 95958 Villepinte, France

 • Distributer

  BO2-MEGA, družba za trgovino, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj, Slovenija

 • Vrsta tveganja
  Zdravstveno tveganje / drugo
 • Država porekla

  Tunizija

 • Opis nevarnosti

  Ob kontroli izpolnjevanja predpisanih zahtev s preskušanjem zaščitne maske je bilo ugotovljeno, da je skupna filtracijska učinkovitost nezadostna (izmerjene vrednosti: do 70%). Zaradi tega proizvod ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, kar ima lahko za posledico, da uporabnik, v kombinaciji z drugimi priporočenimi ukrepi, morda ne bo ustrezno zaščiten. Proizvod ne izpolnjuje zahtev Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS in točke 7.9.1 in 7.9.2 standarda SIST EN 149:2001+A1:2009.

 • Ukrep

  Distributerju je bila izdana odločba o prepovedi omogočanja dostopnosti na trg in dajanja na trg polobrazne maske za zaščito pred delci. Izvedena je bila priglasitev v RAPEX številka A12/01332/22. 

 • Priporočila uporabniku

  Končni uporabnik naj maske ne uporablja. Lahko jo vrne prodajalcu, kjer jo je kupil in zahteva vračilo kupnine.