Skoči do osrednje vsebine

Nevarni in neskladni izdelki

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam nevarnih proizvodov
Naziv proizvoda Datum Slika Priporočila uporabniku

29. 02. 2024

Uporabnik naj živila ne zaužije. Lahko ga vrne na mesto nakupa.

28. 02. 2024

Živilo ni doseglo potrošnika.

27. 02. 2024

Živilo ni doseglo potrošnika.

23. 02. 2024

Izdelek je začinjen z najbolj pekočo čili papriko. Na embalaži je opozorilo o možnih negativnih posledicah pri uživanju. Ne glede na navedeno potrošnikom svetujemo, da živilo ne uživajo. Živilo naj zavržejo oz. vrnejo na mesto nakupa.

23. 02. 2024

Uvozna pošiljka ni bila sproščena na slovenski trg

22. 02. 2024

Uvozna pošiljka ni bila sproščena na slovenski trg

21. 02. 2024

Proizvod je namenjen obratom za pripravo hrane. Svetujemo, da zaradi možne prisotnosti tujka v živilu, le tega ne uporabite in ga vrnete na mesto nakupa oz. dobavitelju.

20. 02. 2024

Potrošnikom svetujemo, da živilo ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa

19. 02. 2024

Uvozna pošiljka ni bila sproščena na slovenski trg

19. 02. 2024

Potrošnikom svetujemo, da zaradi možne prisotnosti plastičnega tujka živila ne uživajo in ga vrnejo na mesto nakupa.

16. 02. 2024

Potrošnikom svetujemo, da  navedenih piškotov z omenjenim rokom uporabe ne zaužijejo, temveč vrnejo na mesto nakupa oz. zavržejo.

09. 02. 2024

Zaradi neznačilne organoleptike (neznačilnega vonja) potrošnikom svetujemo, da živilo ne zaužijejo, temveč vrnejo na mesto nakupa. Izvedena je bila tudi kemijska preiskava. Ocena tveganja identificiranih kemijskih spojin je pokazala, da le-te sicer ne predstavljajo tveganja. 

09. 02. 2024

Zaradi prisotnosti nedovoljenega aditiva se živilo ne sme tržiti. Za potrošnike, občutljive na alergene rakov in arašidov, živilo predstavlja tveganje. Potrošnikom svetujemo, da živila ne zaužijejo temveč vrnejo na mesto nakupa.

09. 02. 2024

Potrošnikom svetujemo, da živila ne uživajo in ga lahko vrnejo prodajalcu.

09. 02. 2024

Potrošnikom svetujemo, da zaradi možne prisotnosti kovinskega tujka živila ne uživajo in ga vrnejo na mesto nakupa.

07. 02. 2024

Glede na določbe uredbe (ES) št.2073/2005 živilo ni varno. Potrošnikom svetujemo, da ga vrnejo na mesto nakupa.  

02. 02. 2024

Živilo ni doseglo potrošnika.

30. 01. 2024

Živilo ni doseglo potrošnika.

26. 01. 2024

V kolikor so bile mandarine kupljene pred 19.01.2024 v kateri od poslovalnic Mercatorja in imajo neprimeren vonj, potrošniku svetujemo, da jih vrnejo na mesto nakupa.

22. 01. 2024

Potrošnikom svetujemo, da živila ne uživajo in ga lahko vrnejo prodajalcu.