GOV.SI

Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Predvidena dinamika črpanja po letih

leto 2018: 46.385,62 eur 
leto 2019: 3.642.592,92 eur (od tega kohezijskih sredstev 1.068.539,62 eur) 
leto 2020: 3.701.458,80 eur (od tega kohezijskih sredstev 1.063.742,47 eur)