Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje neobveznih ponudb za pridobitev nepremičnine za izvajanje dejavnosti strokovnih centrov za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje zbiranje neobveznih ponudb za preveritev možnosti za pridobitev lokacij za izvajanje dejavnosti strokovnih centrov za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v obliki stanovanjske skupine ali intenzivne skupine. Ministrstvo bo v nadaljnji obravnavi upoštevalo lokacije, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

  • samostojna hiša ali manjša kmetija (stavba): najmanj 3 sobe za namestitev dveh oseb, kabinet, dnevni prostor, kuhinja in 2 kopalnici;
  • stanovanje (posamezni deli stavbe) najmanj 2 sobi za namestitev dveh oseb, dnevni prostor, kuhinja in kopalnica. Stanovanje naj bo v bližini javnega prevoza oz. šolskih stavb. Bližina javnega prevoza, postajališča javnih linij, merjeno od lokacije po Google maps, pešpot do 500 metrov oddaljenosti (izključno avtobus, vlak);
  • nepremičnina mora biti v stanju takojšnje uporabe z minimalnimi stroški prilagoditev. Nepremičnina mora biti brez bremen, ki se ne nanašajo na služnosti dostopa do gospodarske javne infrastrukture, oz. bodo v času vpisa lastninske pravice v korist Republike Slovenije izbrisana;
  • stavbe ali posamezni deli stavbi morajo biti po dejanski rabi v skladu s predpisom o klasifikaciji objektov opredeljeni kot enostanovanjske stavbe (CC-SI 112) oz. večstanovanjske stavbe (CC-SI 112). Ponudnik mora razpolagati s celotno projektno dokumentacijo za objekt (dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja oziroma izvedbo gradnje ter gradbeno in uporabno dovoljenje ipd.) in jo bo pred sklenitvijo pravnega posla predal ministrstvu. Ponudnik v ponudbi navede leto pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja;
  • v skladu z veljavno zakonodajo morajo imeti javne stavbe in stavbe, ki se kupujejo, ustrezen izkaz o toplotnih značilnostih stavbe – energetsko izkaznico. Ponudnik v ponudbi navede tudi podatek o obratovalnih stroških v preteklem npr. enoletnem obdobju ter druge morebitne podatke, ki izkazujejo energetske lastnosti stavbe (kot npr. energetski pregled, analize energetskega spremljanja), ki omogočajo vpogled v energetsko učinkovitost stavbe in primerjavo ponudb.

Razpisna dokumentacija

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

gp.mizs@gov.si 

Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb pošljite elektronsko pošto na naslov: gp.mizs@gov.si, s pripisom št. zadeve: 478-54/2022.