Skoči do osrednje vsebine

Zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2021-2023

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je \n1) kombinirano premoženjsko zavarovanje operativnega premoženja brez omrežja, kombinirano premoženjsko zavarovanje omrežja, \n2) kombinirano premoženjsko zavarovanje naložbenih nepremičnin (stanovanja, počitniški objekti, ipd.),\n3) paketno zavarovanje odgovornosti, \n4) zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti in\n5) avtomobilsko zavarovanje,\nskladno z Zavarovalno tehnično dokumentacijo Elektra Ljubljana d.d. sklop št. 1 in sklop št. 2 (Priloga št. 19).\nZavarovalno jamstvo je podano za vse zavarovalne primere, ki nastanejo od 24. ure dne 31. 12. 2020 do 24. ure dne 31. 12. 2023.\n\nZavarovana je tudi:\n- izvenbilančna elektroenergetska infrastruktura, ki je sicer v neposredni posesti zavarovanca, dejansko pa je v lasti Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. (SODO d.o.o.),\n- elektroenergetska infrastruktura, ki je v lasti SODO d.o.o. na območju distribucijskega omrežja Elektro Ljubljana d

Več na portalu javnih naročil