GOV.SI

VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA (DNS) ZA IZVAJANJE GRADBENIH DEL

Pod navedeno kategorijo sodijo storitve vzdrževanja in popravil na področju javne razsvetljave in vzdrževalna dela ter popravila na elektro opremi na vodovnem in kanalizacijskem sistemu.

Več na portalu javnih naročil