Skoči do osrednje vsebine

Vzdrževanje sistema radijskih nadzornih postaj za obdobje 4 let

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je vzdrževanje sistema radijskih nadzornih postaj za obdobje 4 let.

Naročnik bo storitve iz tehničnih specifikacij naročal pisno z elektronskim sporočilom. Intervencijska popravila bo naročnik naročal na dežurno telefonsko številko izvajalca .
1. REDNO VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje obsega procese, določene v Tabeli 1, na dvanajstih lokacijah, ki tvorijo sistem radijskih nadzornih postaj (RNMS) in vzdrževanje merilnega vozila Sprinter, in zajema naslednje aktivnosti:

A) na lokacijah se vrši redno vzdrževanje 2 x letno (april/maj in oktober/november);
B) na merilnem vozilu Sprinter se vrši redno vzdrževanje 1 x letno (april/maj).

Meritve antenskih kablov in anten na lokacijah ter v vozilu se izvajajo v frekvenčnem pasu od 20 MHz do 3 GHz.

Opisi posameznih lokacij:

1. Jeruzalem:
Zidan objekt (hiša) v naselju Jeruzalem s prosto stoječim predalčnim stolpom. Dostop po asfaltirani cesti do objekta iz smeri Ormož ali Ljutomer.

2. Rašica
Zidan objekt desno od planinskega doma na Rašici. En antenski stolp je na vrhu razglednega stolpa, drugi pa ob objektu. Dostop s terenskim avtom iz vasi Rašica do objekta in stolpa.

3. Stegne 7
Sedež AKOS-a. Antenski stolp je na strehi objekta.

4. Langusova 4
Antenski stolp je na strehi objekta. Oprema je montirana na zgornji etaži stopnišča (vhod iz Tržaške 19A).

5. Novo Mesto
Oprema je v objektu meteorološke postaje na Maistrovi 18, v posebni sobi z lastnim vhodom. Antenski stolp je cca. 20 m od objekta. Dostop po asfaltirani cesti do objekta.

6. Šentjungert
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku, ki stoji na parc. št. 1546/6, K. O. Šentjungert. Dostop po asfaltirani cesti do objekta.

7. Dravograd
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku znotraj ograje izletniške kmetije Anice Mori, Ojstrica 7, Dravograd. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti do ograje.

8. Sabotin
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku med obema objektoma (bivša vojašnica) pod vrhom Sabotina. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti.


9. Cirnik
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku v naselju Cirnik, Jesenice na Dolenjskem, na parc. št. 1561/2, K. O. Velika Dolina. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti do zabojnika.

10. Leskovec
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku v naselju Leskovec (ob črpališču vaškega vodovoda), Šentjanž, parc. št. 5, K. O. Podboršt. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti do naselja, nato makadam (cca 150 m) do zabojnika.

11. Žavcarjev vrh
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku na parc. št. 390/1 k.o. Žavcarjev vrh. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po cesti, ki vodi iz Brestanice do planinskega doma na Žavcarjevem vrhu. Cesta je asfaltirana, zadnjih nekaj kilometrov pa je makadamska. Cca. 500 m pred planinskim domom se levo odcepi kolovoz, ki vodi do radijske nadzorne postaje (cca. 500m).

12. Poljane
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku na parc. št. 2216/3, K. O. Pomjan. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti Šmarje Pomjan do odcepa proti Poljanam (skozi Verčev Bošk), po makadamski cesti (cca. 500 m) do zabojnika.


2. INTERVENCIJSKA POPRAVILA

Nujna in nenačrtovana popravila opreme na terenu ali v delavnici serviserja ter sanacijo opreme zaradi večjih napak ali okvar, ki jih ni možno odpraviti na terenu in zahtevajo namestitev rezervne opreme.


3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Investicijsko vzdrževanje obsega večja vzdrževalna in/ali obnovitvena dela radijskih nadzornih postaj, ki se izvajajo periodično, praviloma na vsakih 10 let z namenom zagotavljanja njihove dolgoročne funkcionalnosti.


4. ENOSTAVNA OPRAVILA

Za enostavna opravila se štejejo dela kot so košnja, barvanje, čiščenje ipd..

Več na portalu javnih naročil