Skoči do osrednje vsebine

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V OBČINI SEMIČ V LETIH 2021 IN 2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je vzdrževanje gozdnih cest v Občini Semič v letih 2021 in 2022 skladno s planom, katerega je pripravil Zavod za gozdove. Dela bodo izvedena v skladu z izdelanim popisom del, kateri je priloga razpisni dokumentaciji. Popise del za leto 2022 bo Zavod za gozdove, pristojna OE, pripravil najkasneje do 30.3. tekočega leta, za katere se predvideva okvirno enako višino obsega del kot za leto 2021. Vrednost del bo določena glede na obseg del, določen s strani Zavoda za gozdove v letu 2022 ob upoštevanju cen/enoto za leto 2021.

Več na portalu javnih naročil