Skoči do osrednje vsebine

Vzdrževanje gozdnih cest v občini Črnomelj 2023- 2024

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je vzdrževanje gozdnih cest v občini Črnomelj v letih 2023 in 2024, skladno s planom, katerega je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Dela bodo izvedena v skladu z izdelanim popisom del, kateri je priloga razpisne dokumentacije. Popis del za leto 2024 bo Zavod za gozdove Slovenije, pristojna OE, pripravil najkasneje do 30.3. tekočega leta, za katere se predvideva okvirno enako višino obsega del kot za leto 2023.

Več na portalu javnih naročil