Skoči do osrednje vsebine

Varovanje ljudi in premoženja na Kolodvorski 2 in Tavčarjevi 17 v Ljubljani

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so storitve varovanje ljudi in premoženja na Kolodvorski 2 in Tavčarjevi 17 v Ljubljani. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, katerega ponudba bo vsebovala vse naročnikove pogoje in zahteve ter bo najugodnejša glede na merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.\n\nVarovanje ljudi in premoženja na Kolodvorski 2 in Tavčarjevi 17 v Ljubljani obsega:\n varovanje zaposlenih oseb v varovanih objektih in\n varovanje objektov in tehnične opreme, kar pomeni:\no varovanje zgradb in prostorov z opravljanjem varnostnih nalog na vhodih/izhodih,\no nadzor vstopa/izstopa službenih, dostavnih in drugih vozil, \no pregled notranjih prostorov z obhodi v skladu z načrtom obhodov,\no ukrepanje ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava (požar, poplava, vlom, kraja, itd.),\no upravljanje s sistemom tehničnega požarnega varovanja in alarmiranje v primeru požara, poplave, vloma, kraje, itd.\n\nPonudnik mora, na podlagi naročila s strani naročnika, zagotoviti tudi izvajanj

Več na portalu javnih naročil