GOV.SI

Urejanje in vzdrževanje okolja

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in urejanje okolja, javno naročilo je razdeljeno na tri (3) sklope. Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil