GOV.SI

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE OD LETA 2019 DO LETA 2024

Rok za prijavo je potekel.

Gospodarska javna služba urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju občine Domžale obsega kolikor ni s predpisi drugače določeno, vzdrževalna dela za ohranjanje kategoriziranih občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti kategoriziranih občinskih cest, nadzor nad stanjem teh cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah.

Več na portalu javnih naročil