GOV.SI

Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi

Na parceli št. 1858 k.o. Blejska Dobrava je predvidena gradnja trga s komunalno opremo in urbano opremo, ki je za delovanje trga potrebna. V sklopu ureditve trga je potrebno urediti tudi občinsko cesto na delu, kjer se priključuje na trg.

Več na portalu javnih naročil