Skoči do osrednje vsebine

Ureditev Trga Grosuplje

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik želi urediti obstoječi trg, ki leži v središču mesta Grosuplje, in sicer ob Adamičevi cesti in Kolodvorski cesti - predvideno je preoblikovanje in ureditev parka. Obstoječa ureditev se preoblikuje v večjo ploščad s fontano. Park je zamišljen kot družabni prostor, katerega osrednji lik je fontana, sestavljena iz 3 elementov, in sicer vode, svetlobe in glasbe. Objekt fontane se bo na novo priključeval na komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektroenergetsko omrežje). Izvedlo se bo novo tlakovanje in umestila se bo nova urbana oprema. Obravnavano območje se nahaja na zemljiščih s parc.št. 1276/1 in 1276/3, obe k.o. Grosuplje-naselje. Gre za okoljsko manj obremenjujočo novogradnjo nezahtevnega objekta.\r\n

Več na portalu javnih naročil