Skoči do osrednje vsebine

Ureditev Tomšičeve ulice v Slovenski Bistrici

Rok za prijavo je potekel.

Izvedla se bo rekonstrukcija obstoječega sistema kanalizacije blokovskega naselja, ki predvideva gradnjo ločenega sistema kanalizacije, oziroma sanitarne kanalizacije ter meteornega kanala. Deli obstoječih kanalov, ki se bodo ohranili, bodo po rekonstrukciji služili za odvod meteornih vod. Novi meteorni kanal bo služil za razbremenitev obstoječih kanalov. Skupna dolžina sanitarne kanalizacije je približno 965 m. Vzporedno z ureditvijo kanalizacije se bo izvedla tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja na obravnavanem območju blokovskega naselja. Po izgradnji novega primarnega vodovodnega cevovoda LŽ300 leta 2015, ki poteka v območju stadiona in ob Tomšičevi ulici je dana možnost tudi za obnova dotrajanega vodovodnega omrežja blokovskega naselja. Vodovodni cevovodi se polagajo v večjem delu vzporedno s sanitarno kanalizacijo v skupni gradbeni jami, s predpisanimi horizontalnimi in vertikalnimi odmiki. Skupna dolžina vodovoda je približno 1.708 m.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik