Skoči do osrednje vsebine

Ureditev pregrad, rokava Dolenje in vtoka v Novakovo mlinščico

Predmet javnega naročila so gradbena dela izvedba ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljne vrste vidra (Lutra lutra), in sicer:\na. izkop popolnoma zasutega stranskega rokava reke Vipave pri kraju Dolenje,\nb. sanacija štirih za vodne organizme neprehodnih pregrad na reki Vipavi,\nc. sanacija vtoka v Novakovo mlinščico.\nVrsta, obseg in opredelitev posameznih del so določeni v tehničnih specifikacijah javnega naročila, ki jih predstavljajo popisi del ter projektna dokumentacija.

Več na portalu javnih naročil