Skoči do osrednje vsebine

Ureditev poslovne cone na Dobrovem

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projekta PZI in Specifikacije predračuna.
Roki izvedbe del po fazah so:
I. Faza: od uvedbe izvajalca v delo do 25.9.2020 (podaljšanje roka v nobenem primeru ni možno zaradi rokov vložitve zahtevkov za nepovratna sredstva)
II. Faza: od 1.1.2021 do 31.5.2021
Ponudba mora biti izdelana po načelu »dejanske količine in fiksne enotne cene«.
Projekt obsega dela skladno s PZI projektom in popisi del.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik