Skoči do osrednje vsebine

Ureditev poslovne cone na Dobrovem

Rok za prijavo je potekel.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projekta PZI in Specifikacije predračuna.
Roki izvedbe del po fazah so:
I. Faza: od uvedbe izvajalca v delo do 25.9.2020 (podaljšanje roka v nobenem primeru ni možno zaradi rokov vložitve zahtevkov za nepovratna sredstva)
II. Faza: od 1.1.2021 do 31.5.2021
Ponudba mora biti izdelana po načelu »dejanske količine in fiksne enotne cene«.
Projekt obsega dela skladno s PZI projektom in popisi del.

Več na portalu javnih naročil