Skoči do osrednje vsebine

UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE V ŠKALAH 1.del

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je »Ureditev meteorne kanalizacije v Škalah 1. del«, in sicer je predvidena obnova gradnja:
kanalizacija odpadnih padavinskih vod v skupni dolžini 306 m,
o BC in ABC DN 600, L=175 m,
o PVC SN 8 DN 300, L=69 m,
o zadrževalnik odpadnih padavinskih vod DN 1200 v dolžini 32 m,
o priključki peskolovov in požiralnikov DN 160 v skupni dolžini 30 m,
ureditev obcestnih jarkov v skupni dolžini cca. 150 m,
ureditev asfaltnih muld v skupni dolžini ca. 100 m,
zamenjava vodovodne cevi PE DN 90 na dolžini 55 m.

Gradnja mora biti končana najkasneje 70 dni od uvedbe v delo.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik