GOV.SI

Ureditev javnih površin in cest ter druga dela nizkih gradenj v Občini Štore v letih 2019 do 2022

Višina predvidenih sredstev za izvedbo projektov je leto 300.000,00 EUR letno. Naročnik načrtuje izgradnjo in rekonstrukcijo cest, mostov, kanalizacije, čistilne naprave s kanalizacijo, vodovoda ipd.

Več na portalu javnih naročil