Skoči do osrednje vsebine

Ureditev hodnika za pešce v naselju Dol pri Vogljah

Rok za prijavo je potekel.

Predvidena je novogradnja pločnika v dolžini 630 m na desni strani v smeri stacionaže. Priključek na državno cesto R3 619/1025 Dutovlje Repentabor ostane nespremenjen, le pločnik se naveže na obstoječi pločnik.
Širina pločnika bo znašala 1.20 m.
Trasa ceste ostane nespremenjena. Na mestu širitve obstoječe ceste se obrabna plast porezka v širini 0.50 m zaradi stika med obstoječo voziščno konstrukcijo. V sklopu izgradnje pločnika se uredi meteorna kanalizacija pločnika in ceste, tako, da se meteorne vode preko cestnih požiralnikov speljejo v nove ponikovalnice oziroma v prepuste in prosto ponikanje.
Vozišče bo zaključeno s cestnimi betonskimi robniki dim. 15/25/100 cm, medtem ko bo pločnik zaključen z betonskimi robniki 10/20/100 cm oziroma z obstoječimi zidovi. Vsi robniki bodo položeni na betonski temelj.
Na mestih zaključkov pločnikov, ter na mestih prehodov za pešce in na dovoze na parcele bodo vsi robniki poglobljeni. Na zidovih višjih kot 1.20 m je predvidena nova ograja višine 1.20 m (vrsta ograje je vroča cinkana) in služi varovanju pešcev pred padcem.

Več na portalu javnih naročil