Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko

Rok za prijavo je potekel.

Investitor pri izvedbi projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Tomaž Prohinar.
Soinvestitor pri izvedbi projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« je Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ki jo zastopa župan Janez Milan Čadež.
Zgoraj navedeni pogodbeni stranki sta v zvezi s sofinanciranjem projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« dne 12. 4. 2017 sklenili sporazum številka 2550 17 441013 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). V petem členu navedenega Sporazuma so pogodbene stranke določile, da postopek izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) po pooblast

Več na portalu javnih naročil