Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za izboljšanje ekološkega stanja Jezera na Planini pri Jezeru z delno odstranitvijo neavtohtonih tujerodnih vrst rib v okviru proračunskega Sklada za podnebne spremembe v letu 2019

Rok za prijavo je potekel.

Ukrepi za izboljšanje ekološkega stanja Jezera na Planini pri Jezeru z delno odstranitvijo neavtohtonih tujerodnih vrst rib v okviru proračunskega Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.

Vnos neavtohtonih živalski vrst pomeni resno nevarnost domačim vrstam. Z večjo konkurenčnostjo jih izrinjajo, ki privede do zmanjšanja domačih populacij ali celo njihovo izumrtje. Ekosistemi, pred tem vrstno zelo bogati, postajajo vse bolj biotsko revni in spremenjeni. Spremenijo se prehranjevalne verige in pretok snovi. Izginotje samo enega člena lahko povzroči verižno reakcijo, ki spremeni celotno funkcioniranje določenega življenjskega okolja, ki se je vzpostavljal milijone let.
Visokogorska alpska jezera so zaprti majhni ekosistemi, kjer najmanjši poseg povzroči velike spremembe. Vnos tujerodnih rib spremeni trofičnost jezera. Iz oligotrofnega stanja z bogato biotsko pestrostjo se spremenijo preko mezotrofnega stanja v evtrofna jezera, bogata s hranili in vrstno zelo revna.
Po sedaj znanih podatkih sta v Jezeru na Planini pri jezeru prisotni dve vrsti rib in sicer klen in koreselj. Vnos rib je porušil jezerski ekosistem, namnožile so se alge in jezero je postalo evtrofno. Izlov rib je potreben za izboljšanje ekološkega stanja jezera.

Intenzivni izlov bo potekal s kombinacijo treh različnih metod: izlov z zabodnimi mrežami, kogoli in elektroizlovom. Predvideva se vsaj tri (3) ponovitve v sezoni.

Načrtovana časovnica dobave in izvedbe del: junij 2019 oktober 2019

Ocenjena vrednost naročila (po oceni naročnika v EUR brez DDV): 26.800 EUR

Več na portalu javnih naročil