Skoči do osrednje vsebine

Transnacionalni razpis QuantERA II 2021

Rok za prijavo je potekel.

Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na uradni spletni strani razpisa. Prijava na (nacionalni) transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.

Partnerji v razpisu: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Slovaška, Estonija, Finska, Francija, Izrael, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Irska, Nizozemska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Norveška, Poljska, Portugalska, Turčija

Višina zavezanih nacionalnih sredstev: 300.000,00 EUR

Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta znaša do 300.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (100.000,00 EUR letno).

Trajanje projektov: Največ 36 mesecev.

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (na spletni strani razpisa v dokumentu QuantERA Call 2021 – Announcement, str. 63-65, ki ga najdete na spletni strani razpisa.

Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS in ki izvajajo negospodarsko dejavnost.

Razpisna dokumentacija: Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Predvideni terminski plan razpisa:

  • Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 13.5.2021 do 17.00.                        .
  • Rok za oddajo mednarodnih prijav: 15. 9. 2021 do 17:00. 
  • Priporočeno je, da slovenski prijavitelji uradno elektronsko oddano mednarodno prijavo pregledajo in v primeru morebitnih napak pri vnosu, le-te nemudoma javijo nacionalni kontaktni osebi za razpis. 
  • Rezultati predprijav: predvidoma julij 2021.
  • Končni rezultati razpisa: predvidoma decembra 2021.
  • Začetek projektov: predvidoma v začetku leta 2022.
  • NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO
Svetujemo, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite, ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Kontakt

Andrej Ograjenšek

andrej.ograjensek@gov.si