Skoči do osrednje vsebine

Transnacionalni javni razpis "EU Co-funded ERA-MIN Joint Call 2021"

Rok za prijavo je potekel.

Predmet: Sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte EU Co-funded ERA-MIN Joint Call 2021 (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani projekta ERA-MIN. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. 

Partnerji v razpisu: V razpisu sodelu je 24 nacionalnih ali regijskih finacerskih organizacij iz 19 držav: Belgije, Bulgarije, Češke, Estonije, Finske, Francije, Kanade, Nemčije, Irske, Italije, Poljske, Portugalske, Romunije,  Republike Južna Afrika, Slovenije, Slovaške, Španije, Švedske in Turčije.

Višina nacionalnih sredstev: Skupna vrednost slovensega dela projektov znaša do 420.000,00 EUR. Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000,00 EUR letno).  

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni opisu sodelujočih držav in regij (APPENDIX IV National/regional funding regulations), kjer so za slovenske prijavitelje opredeljeni tudi upravičeni stroški financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije in višina sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Predvideni terminski plan razpisa:

Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 1. april  2021 do 17:00 (CEST).  Mednarodno predprijavo  mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 1. september 2021 do 17:00 (CEST). Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni (v juniju 2021).

Rezultati razpisa: predvidoma decembra 2021
Začetek projektov: predvidoma spomladi 2022

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO!     
Svetujemo vam, da pred prijavo stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Drugi podatki:

Spletna stran razpisa

Kontakt

Doroteja Zlobec
Tel.: 01 478 4624
E-mail: doroteja.zlobec@gov.si