GOV.SI

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest v občini Dolenjske Toplice za leti 2019 in 2020

Storitev zajema izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah v občini Dolenjske Toplice za leti 2019 in 2020, ki so opredeljena v letnem programu vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

Več na portalu javnih naročil