Skoči do osrednje vsebine

Tehnološki okvir za izvajanje ukrepov podpore in uvedba ukrepa po Uredbi o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je pripraviti ustrezno tehnološko IT rešitev za izvedbo ukrepa, ki izhaja iz Uredbe o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023) ter za vse nadaljnje ukrepe. Pri vseh tehnoloških rešitvah mora izvajalec upoštevati, da gre pri izvajanju teh ukrepov za upravne postopke, ki jih ureja Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), v kolikor specialni predpis postopkov ne ureja drugače. Naročnik si pridružuje pravico, da bo v okviru predmetnega javnega naročila naročil tudi dodatne storitve za potrebe izvedbe podobnih oziroma primerljivih ukrepov, vezanih na različno zakonodajo, in sicer po Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) in Zakonu o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG).

Več na portalu javnih naročil