Skoči do osrednje vsebine

Svetovanje pri prenovi informacijske in tehnološke podpore za javni potniški promet (JPP)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet tega javnega naročila je svetovanje pri prenovi informacijske in tehnološke podpore za JPP, s poudarkom na:
- prenovi vozovničnega sistema (kamor v sedanji postavitvi zaradi svoje specifike spada tudi področje sistema subvencioniranih vozovnic, pridobivanje podatkov za izdajo le-teh, obdelava in hramba vlog zanje);
- prenovi sistema za planiranje, upravljanje in usklajevanje voznih redov in
- terminalski opremi vozil JPP.
V okviru tega javnega naročila je torej predvidena izbira ustreznega svetovalca (oz. svetovalne družbe), ki bo pokrival zadevno prenovo in pripravil zahteve in tehnične specifikacije novega sistema kot celote: od priprave projektne naloge za javno naročilo prenove (kar bo izvedeno bodisi kot eno javno naročilo s sklopi bodisi kot ločena javna naročila po področjih oz. delih) in investicijske dokumentacije (skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ) do svetovalnih storitev oz. vod.

Več na portalu javnih naročil