GOV.SI

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Domžale

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava sukcesivna konvencionalnih in ekoloških živil, skladno s specifikacijami, opredeljenimi v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, Uredbo o zelenem javnem naročanju ter preostalimi relevantnimi predpisi s predmetnega področja.

Več na portalu javnih naročil