Skoči do osrednje vsebine

Sukcesivna dobava krmil za svinje

Rok za prijavo je potekel.

Sukcesivna dobava krme za svinje. Ponudnik krmil za sklop 2 nudi naročniku za čas trajanja pogodbe dva mobilna stolpna silosa kapacitete minimalno 6.000 kg v brezplačno uporabo. Ponudnik krmil bo dostavil in postavil stolpne silose najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe na lastne stroške.
Lokacija dostave: Pivola 11, 2311 Hoče
Ponudbena cena mora poleg cene krmil vsebovati tudi stroške prevoza. Naročnik ponudniku ne bo priznaval nikakršnih dodatnih stroškov iz naslova prevoza na določeno lokacijo.

Več na portalu javnih naročil