Skoči do osrednje vsebine

Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL.

Predmet javnega naročila zajema:
storitev strokovnega nadzora na gradbišču, tudi z uporabo BIM modela (zagotavlja naročnik) - glavni nadzorni inženir in nadzorni inženirji po vseh strokah (elektro, strojna, gradbena), v kontekstu ZGO-1 in GZ;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja in v okviru tega tudi izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta;
organizacija in sodelovanje pri izvedbi tehničnega pregleda;
organizacija in sodelovanje pri postopku pridobitve uporabnega dovoljenja;
storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za interne tehnične preglede ter organizacija in sodelovanje pri izvedbi le-teh;
sodelovanje pri pripravi in izdelavi celovite strokovne ocene izvedenega projekta;
sodelovanje z naročnikom in njegovim inženirjem na projektu pri koordinaciji del z izvajalci na projektu z vidika izpolnjevanja obveznosti in nalog nadzora pri gradnji;
koordinacija področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v kontekstu ZVZD-1 in podzakonskih aktov;
izdelava varnostnega načrta za celotno gradbišče in obseg gradnje skladno z zahtevami veljavne zakonodaje.

Več na portalu javnih naročil