GOV.SI

Storitve prevoza odpadkov na relaciji ZC Sermin Koper RCERO Ljubljana

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev prevoza mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO) s klasifikacijsko številko 20 03 01 na relaciji ZC Sermin RCERO Ljubljana za obdobje dvanajst (12) mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma. Poleg storitve izvajanja prevoza je v predmetno javno naročilo vključen tudi strojni naklad odpadkov na lokaciji ZC Sermin.

Več na portalu javnih naročil