Skoči do osrednje vsebine

»Storitve ocenjevanja vrednosti«: SKLOP 1: ocenjevanje vrednosti podjetij, SKLOP 2: ocenjevanje vrednosti nepremičnin, SKLOP 3: ocenjevanje vrednosti strojev in opreme

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba storitev ocenjevanja vrednosti za različne namene naročnika (npr. za namen računovodskega poročanja, prodaje/nakupa, stvarnega vložka, poslovne odločitve, preveritve cenitve ipd.) po naslednjih sklopih:\n- SKLOP 1: ocenjevanje vrednosti podjetij, \n- SKLOP 2: ocenjevanje vrednosti nepremičnin, \n- SKLOP 3: ocenjevanje vrednosti strojev in opreme.\n\nOkvirni sporazum za vsak sklop se sklepa za obdobje od dneva pričetka uporabe do 30.06.2026, razen za sklop 1 naročnika HSE d.o.o., ko okvirni sporazum stopi v veljavo s pretekom obstoječega (veljavnega) okvirnega sporazuma naročnika, to je dne 04.11.2023.\n\nNaročnik bo sklenil okvirni sporazum po vsakem sklopu z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. \n\nNaročnik bo za vsak sklop naročal storitve, ki so predmet okvirnega sporazuma, sklenjenega na osnovi tega razpisa, sukcesivno glede na potrebe po tovrstnih storitvah. \n\nNaročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno vrsto i

Več na portalu javnih naročil