Skoči do osrednje vsebine

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta \"Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave , Mestna občina Ptuj\"

Rok za prijavo je potekel.

Operacija »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave Mestna občina Ptuj« predvideva gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracij ID15065 Ptuj in ID16418 Ptuj desni breg. Območje v sedanjem stanju ni opremljeno s kanalizacijskim omrežjem oz. je pomanjkljivo in trenutno ni povezano na CČN Ptuj. Na prispevnem območju investicije se bo po ocenah projektanta izvedlo skupaj 703 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje s približno 1.934 prebivalci (PE). Predvidena je izgradnja skupaj 32,07 kilometra kanalizacijskega omrežja ter 16 črpališč. Za izvedbo je potrebno izbrati inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in skladno z Gradbenim zakonom.

Več na portalu javnih naročil