Skoči do osrednje vsebine

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE 3. SKLOP (LOG DRAGOMER)«

Rok za prijavo je potekel.

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE 3. SKLOP (LOG DRAGOMER)« vključujejo vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Gradbenim zakonom, naloge koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu, svetovanje naročniku ter druge naloge določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil