GOV.SI

STORITVE ČIŠČENJA

Predmet: »Opravljanje storitev čiščenja v VVZ Kekec Grosuplje« v skladu z zahtevami naročnika in specifikacijo del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Javno naročilo se oddaja za obdobje treh let.

Več na portalu javnih naročil