Skoči do osrednje vsebine

Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče

Rok za prijavo je potekel.

Na Ministrstvu za okolje in prostor, kot pripravljavec državnih prostorskih načrtov, obveščamo javnost o javni objavi predloga sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče in okoljskega poročila. V času objave gradiva imate možnost nanj dati predloge in pripombe.