Skoči do osrednje vsebine

Sprememba v obratovanju naprave za površinsko zaščito (eloksirna naprava) podjetja Aluminium Kety Emmi d.o.o.

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: Sprememba v obratovanju naprave za površinsko zaščito (eloksirna naprava) podjetja Aluminium Kety Emmi d.o.o., nosilcu nameravanega posega, Aluminium Kety Emmi d.o.o., Kolodvorska ulica 37 a, 2310 Slovenska Bistrica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica in Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 25.10.2022 do 24.11.2022, v prostorih Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah od 7.00 do 17.00 ure ter ob petkih od 8.00 do 13.00 ure.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 25.10.2022 do 29.11.2022) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.