Skoči do osrednje vsebine

Šolska prehrana za dijake za obdobje treh let

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je »Šolska prehrana za dijake za obdobje treh let«.

Predmet ponudbe in tehnične zahteve:

Predmet ponudbe je zagotavljanje toplih obrokov dijakom, ki potrebujejo skrbno obravnavo in različno prehrano (običajno ali dietno).

Naročnik potrebuje šolsko prehrano za 744 dijakov šole, in sicer vsak dan, ko je organiziran pouk med 10.00 in 15.30 uro na lokaciji GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA, Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Izbrani ponudnik bo naročniku dostavljal tople in hladne malice v ustrezni embalaži za vsak razred posebej, oziroma razdelilna kuhinja z jedilnico za 100 dijakov Postopki razdeljevanja, serviranja in s tem povezana opravila se bodo opravljala v prostorih naročnika na naslovu Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Čas od zaključka priprave hrane do prevoza ne sme biti daljši od 30 minut. Čas prevoza hrane od lokacije priprave do lokacije naročnika ne sme presegati več kot 30 minut. Čas od dostave do začetka delitve hrane ne sme biti daljši od 30 minut.

S tem opisom želi naročnik določiti način in postopek izvajanja subvencionirane dijaške prehrane, obseg, čas, sestavo in kakovost toplega obroka za dijake.

Način vodenja evidenc
Število vseh obrokov mora naročnik skladno z zakoni posredovati Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z namenom pridobitve subvencij. Za te namene bo moral izbrani izvajalec voditi evidenco o številu izdanih obrokov ter jo tedensko posredovati naročniku. Skupaj z računom, pa je izvajalec dolžan posredovati naročniku skupno mesečno število izdanih toplih obrokov.

Dnevno število dostavljenih in razdeljenih toplih obrokov nikoli ne sme presegati števila vpisanih dijakov na šoli. Naročnik ima pravico periodično preverjati točnost podatkov, pridobljenih s strani izvajalca, o upravičenosti porabljenih toplih obrokih na podlagi evidence o odsotnosti dijakov in s pomočjo drugih podatkov s katerimi razpolaga.

Mesečna količina upravičeno porabljenih dnevnih toplih obrokov ne more presegati mesečne
prisotnosti dijakov.

Naročnik ima pravico zahtevati, da se čas dostave oz. razdeljevanja toplih obrokov spremeni. Spremembe se dogovorijo sporazumno z izbranim izvajalcem. Jedilnik mora biti enak za vse dijake razen za dijake z vegetarijansko in dietno prehrano.

Izvajalec mora zagotoviti dijakom tople obroke v prostorih šole. Za te namene razpolaga naročnik le z razdeljevalno kuhinjo.

Naročnik bo oddal svoje prostore izvajalcu za mesečno najemnino 1.000,00 EUR v mesecih, ko šola obratuje (10 mesecev).

Izbrani izvajalec bo moral v vseh prostorih, kjer bodo potekale storitve v zvezi s tem naročilom uvesti in vzdrževati interni nadzor po sistemu HACCP. Ponudnik mora zagotoviti ustrezno kvalificirane in usposobljene lastne delavce, da lahko na primeren način postreže s toplim obrokom v dogovorjenem času, v kulturnem in umirjenem vzdušju.

Izbrani ponudnik mora jedilnike sestavljati v skladu s smernicami zdrave prehrane in upoštevati tudi želje naročnika (uporabnikov), ki jih le ta javlja ponudniku. Željeno je, da je jedilnik prilagojen sezonskemu času.

Izbrani ponudnik je dolžan sam pripravljati jedilnike in jih naročniku dostaviti za en mesec vnaprej. Naročnik lahko po lastni presoji zavrne ponujeni jedilnik in zahteva popravke, če smatra, da je jedilnik neustrezen, kar mora ponudnik upoštevati. Jedilniki so med drugim neustrezni, če po naročnikovem mnenju prihaja do prepogostega ponavljanja posameznih jedilnikov v krajšem razdobju.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je razviden iz poglavja IX. ZNAČILNOSTI IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil