Skoči do osrednje vsebine

SODELOVANJE DELAVCA PRI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH

Rok za prijavo je potekel.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe (družbe in samostojni podjetniki posamezniki), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa in izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po ZJN-3, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil