Skoči do osrednje vsebine

ŠIRITEV POKOPALIŠČA POSTOJNA

Rok za prijavo je potekel.

Na mestu zahodnega dela obstoječega pokopališča bo izvedena razširitev le tega proti jugu. Plato bo podaljšan do obstoječe poti, ob kateri bo izveden oporni zid. Zid bo opiral podaljšanje obstoječega platoja v približno enaki višini, kot je sedaj.
Celoten del severne poti od vzhodnega dela razširitve do križišča / uvoza v območje bo urejen z robnikom.
Na razširjenem platoju bodo izvedeni novi enojni grobovi in žarni grobovi ter žarni zidovi.
Obstoječi trg / plato pred kapelo se na novo tlakuje s tlakom. Stari tlak se odstrani.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik