Skoči do osrednje vsebine

Sanacija solinskega nasipa in povezovalne peš poti v pretočni laguni Stjuže v Krajinskem parku Strunjan

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema izvedbo gradbenih del na nasipu »A«, skladno s popisi del. Naročnik si bo prizadeval, da bo javno naročilo pravnomočno oddano najkasneje do 20. 8. 2020. Naročnik bo ponudnika pozval k podpisu pogodbe v primeru, da mu bo lahko zagotovil podpis pogodbe najkasneje dne 20. 8. 2020. V primeru, da bo odločitev o oddaji naročila pravnomočna po tem datumu, lahko ponudnik pristopi k podpisu pogodbe pod pogojem, da se zaveže, da bo dela kljub kasnejšemu podpisu pogodbe izvedel do predpisanega roka 15. 11. 2020, ki predstavlja skrajni rok za dokončanje del. \r\n\r\nRok dokončanja je za naročnika ključnega pomena, saj po tem datumu več nima zagotovljenega financiranja projekta. Rok je tako v pogodbi določen kot bistvena sestavina pogodbe in v primeru, da rok dokončanja s strani izvajalca ne bo dosežen, se pogodba z iztekom 15. 11. 2020 šteje za razvezano. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter zahteval povračilo celo

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik