Skoči do osrednje vsebine

Sanacija po ujmi 2018 Slap - Jelendol

Rok za prijavo je potekel.

Občina Tržič namerava izvesti sanacijska dela po ujmi s poplavami v oktobru 2018 na odseku Slap - Jelendol. Izvedba sanacije je razdeljena na 11 odsekov, ki se bodo izvajali v okviru zagotovljenih sredstev po prioritetnem vrstnem redu, skladno z določili v tej razpisni dokumentaciji. V oktobrskem neurju 2018 so hudourniške vode Tržiške Bistrice in njenih pritokov močno poškodovale občinsko kategorizirano cesto LC428 031 Slap Jelendol v dolžini 6 km. Narasle vode so močno poškodovale podporne zidove ceste, ploščate prepuste, mostove, nasipne brežine ter vozišče. V sklopu intervencijskih del so bila v preteklem letu na najbolj kritičnih odsekih že izvedena zaščitna dela za zagotovitev prevoznosti, v okviru tega naročila pa je predvidena celovita sanacija ceste z rekonstrukcijo premostitvenih objektov, izgradnjo podpornih zidov ceste ter izvedbo obrežnih zavarovanj in ureditve struge. V sklopu sanacije je predvidena tudi sanacija pešpoti na geološko učni poti ter rekonstrukcija brvi preko struge Tržiške Bistrice.

Več na portalu javnih naročil