Skoči do osrednje vsebine

Sanacija plazu na LC 350171 Podpečnik - Rimski vrelec - Ivarčko jezero - koča na Naravskih ledinah (pod Smučasrko kočo)

Rok za prijavo je potekel.

V mesecu decembru 2017 je prišlo do večjega zdrsa materiala pod cesto v območje hudourniške grape. Vidna je nestabilnost nad cesto, kjer so zaščitne mreže. Poškodbe na cesti so vidne v dolžini cca 50m, prepust je potrebno stabilizirati z novimi krilnimi zidovi. Drsenje tal ima je posledica velike količine vode nad strmim pobočjem, kjer vode iz pobočja odnašajo preperino skrilavca in jo izpirajo v sam jarek, od tukaj pa jih vodni potencial prenaša v območje prepusta. Na podlagi pregleda je ugotovljeno, da je primerna rešitev - izvedba zaplavne pregrade na gorvodnem delu struge.

Več na portalu javnih naročil