Skoči do osrednje vsebine

SANACIJA OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE PIRAN

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so gradbena dela, v sklopu rednega investicijskega vzdrževanja, za namen izvedbe preplastitve več odsekov občinskih cest na območju občine Piran (cca 18.000m2 cestišč). Predmet naročila je podrobneje opredeljen v popisih del (OBR-Popisi del) in PZI dokumentaciji, ki je sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. PZI dokumentaciji je priložen tudi izris mikrolokacij in fotografije iz katerih je razvidno obstoječe stanje.

Skladno s priloženim popisom del bodo preplastitvena dela izvedena na naslednjih odsekih občinskih cest: Župančiči dolina Dragonje (malo naprej od deponije v DragonjI), Lucija Malija, Seča Korte, Gorgo Sv. Križ v Parecagu, LC na Lucanu, LC v središču Sv. Petra in Nove vasi, Sečovlje Lonzan, Dragonja Sv. Peter (pred in po serpentinah), Beli križ Strunjan, del Oljčne poti v Piranu, cesta med Vrtovi v Portorožu in nekaj drugih manjših odsekov.

Javno naročilo je razdeljeno na štiri sklope. Ponudnik lahko odda ponudb

Več na portalu javnih naročil