Skoči do osrednje vsebine

SANACIJA CESTE IN PLAZOVITIH OBMOČIJ NA LC 069021 V JEVNICI

Rok za prijavo je potekel.

Investitor, Občina Litija, želi v Jevnici sanirati plazovita območja na cesti LC 069031 na 714 m dolgem odseku in sicer z začetkom modernizacije pri odcepu za Zgornjo Jevnico JP 709981 proti hiši s hišno številko Jevnica 44 in na drugem delu trase proti z zaključkom pri prehodu čez železniško progo (najbližja hiša s hišno številko Jevnica 48A).\r\nV skladu z GZ (5. člen) in ZCes-1 (18. člen) se modernizacija smatra kot vzdrževalna dela v javno korist.\r\nCesta na obravnavanem odseku poteka v mešanem profilu. Predvidena je sanacija plazljivih območij z odstranitvijo plazovitega materiala, izvedbo drenaže in z oblogo brežine s kamnom v betonu.\r\nNa obravnavanem odseku se najprej vzpostavi začasno varovanje ceste. Odkoplje se plazovit del zemljine. Izvede se sanacija z oblaganjem brežine s kamnom v betonu: 70 % naravnega zmrzlinsko odpornega kamnitega lomljenca v betonu, odpornem na zmrzovanje in sol.\r\nNa vrhu kamnite zložbe se izvede armiranobetonsko krono. \r\n

Več na portalu javnih naročil