Skoči do osrednje vsebine

RUDNIŠKI KABLI ZA POTREBE PREMOGOVNIKA VELENJE ZA LETO 2023

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik izvaja javno naročilo: »RUDNIŠKI KABLI ZA POTREBE PREMOGOVNIKA VELENJE ZA LETO 2023».

Naročnik po postopku s pogajanji z objavo oddaja predmet javnega naročila po sklopih in sicer:
1. SKLOP 1: 6-kV RDEČI KABLI
2. SKLOP 2: 1000 V RUDARSKI KABLI
3. SKLOP 3: KABLI ZA INFORMACIJSKI SISTEM

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak posamezen sklop posebej, za več sklopov ali za vse sklope skupaj.
Z izbranim izvajalcem/dobaviteljem za posamezni sklop bo naročnik podpisal pogodbo za izvedbo predmetne dobave, ki mora biti izvedena najkasneje do 21. 11. 2023.

Premogovnik Velenje, d. o. o., vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo skladno s 45. čl. ZJN-3.

Več na portalu javnih naročil