Skoči do osrednje vsebine

Rezultati Javnega transnacionalnega razpisa FLAG-ERA III JTC 2019 for research projects in synergy with the two FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain ProjectNov Javna objava

Na podlagi razpisanega postopka ocenjevanja projektnih predlogov na javnem transnacionalnem razpisu FLAG-ERA III JTC 2019 »Transnational Call 2019 for transnational research projects in synergy with the two FET Flagships: Graphene Flagship & Human Brain Project«, predloga Mednarodnega odbora razpisa (ang. Call Steering Committe, v nadaljevanju: strokovna komisija CSC) ter skupne okvirne višine nepovratnih sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo za sofinanciranje slovenskega dela predmeta javnega transnacionalnega razpisa, ministrstvo ugotavlja, da je strokovna komisija CSC izbrala in predlagala v sofinanciranje 25 projektov, prispelih na transnacionalni javni razpis »FLAG-ERA III JTC 2019«, med njimi tudi 3 projekte v katerih slovenski prijavitelji sodelujejo kot konzorcijski partnerji.

Prejemniki sredstev:

(1) 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, PI: dr. Janez Krč

Akronim projekta: LASERGRAPH

Št.vloge: FLAG-ERA JTC 2019 project LASERGRAPH

Naslov projekta: In-situ laser fabrication of graphene electrodes and interlayers for next generation CIGS/Perovskite solar cells

Vrednost slovenskega dela projekta: 207.600,00

(2) 

Univerza v Novi Gorici, PI: dr. De Ninno Giovanni

Akronim projekta: DIMAG

Št.vloge: FLAG-ERA JTC 2019 project DIMAG

Naslov projekta: Electrically controlled ferromagnetism in 2-dimensional semiconductor

Vrednost slovenskega dela projekta: 210.000,00

(3)

Univerza v Novi Gorici, PI: dr.Gvido Bratina

Akronim projekta: PROSPECT

Št.vloge: FLAG-ERA JTC 2019 project PROSPECT

Naslov projekta: PatteRned cOatings based on 2D materials benzoxazine reSin hybrids for broad range Pressure detection

Vrednost slovenskega dela projekta: 210.000,00

 

Kontakt

Andrej Ograjenšek

andrej.ograjensek@gov.si