GOV.SI

Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača Koper (ŠU) in njenih podlag

Predmet naročila je revizija oz. preveritev napovedi prometnih tokov za scenarij Z in BREZ investicije, ki je uporabljena v Študiji upravičenosti (Deloitte) in njenih podlagah. Preveriti je potrebno:
- metodologijo, predpostavke in zanesljivost napovedi blagovnih tokov,
- porazdelitev prometa med cesto (AC) in železnico,
- porazdelitev prometa med skupinami pristanišči po Evropi,
- porazdelitev prometa med pristanišči severnega Jadrana (NAPA),
- rezultate analize cenovne elastičnosti povpraševanja zaradi uvedbe novih dodatkov za uporabo infrastrukture, in sicer povečane uporabnine za železnico, pribitka k cestnini in takse na pretovor v koprskem tovornem pristanišču,
- vpliv prometnih napovedi na finančni model, CBA, analizo občutljivosti in tveganja.

Več na portalu javnih naročil